The world needs us

All it does is rain

All it does is rain

EN –
Where does rain come from? How does it come from the air right down on our heads?
Here is the process of rain:

 • The sun heats water on the Earth, like oceans, seas and rivers.
 • The heated water evaporates into the air as vapor.
 • Air currents raise the vapor high up into the atmosphere, until the cooler temperatures condense it.
 • The condensed water forms clouds.
 • Clouds move around through the sky while bumping into each other or dissolve into rain, hail or snow for example.
 • The falling water eventually comes back into the waters, like oceans, around the Earth.
 • And then the cycle begins again!

NL –
Waar komt regen eigenlijk  vandaan? Hoe komt het vanuit de lucht zo op ons hoofd vallen?
Dit is het proces van regen:

 • De zon verhit water op de aarde, zoals het water in oceanen, zeeën en rivieren.
 • Het verhitte water verdampt en verdwijnt als waterdamp in de lucht.
 • Lucht stromen (wind) zorgen ervoor dat de damp hoog in de atmosfeer van de aarde terecht komt. Dit totdat de koudere temperaturen het condenseren, ofwel het omzetten van de damp naar vloeibare materie.
 • Het gecondenseerde water vormt vervolgens wolken.
 • Wolken bewegen rond in de lucht en voegen zich samen met andere wolken of vallen uit elkaar in de vorm van regen, hagel of sneeuw bijvoorbeeld.
 • Het vallende water vanuit de lucht komt dan weer uiteindelijk terug in de wateren op aarde, zoals oceanen.
 • En zo begint het proces weer opnieuw!
Earth = Aarde
Cloud = Wolk
Rain = Regen


Video about rain – Video over regenLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *