The world needs us

Bearded dragons

Bearded dragons

EN –
Bearded dragons, or pogona, are reptiles living throughout Australia.
Australia can become very hot at times, and when it gets too hot for the bearded dragon, they go underground.
They are good climbers and their beard can turn black when stressed or upon seeing a rival. Cool, right?
It is an omnivore, which means it eats both plants and meat.
 

  • Adult males reach a length of 60 cm
  • Adult females grow up to 51 cm
  • They can live 5 to 8 years (in captivity somewhat longer, but living longer does not mean the animal is happier)

 
Some people have them as a pet, while of course, animals aren’t anyone’s to ‘have’. They are alive like we, and if we adopt them from a place where they have it worse we need to make sure they have the best living space we can give them. Let them live, like we want to live: free and happy!
 
NL –
Baardagamen, of pogona, zijn reptielen die door heel Australië leven.
Sommige plekken in Australië kunnen erg warm worden, en wanneer het te warm wordt voor de baardagaam, kruipt hij onder de grond.
Het zijn goede klimmers en hun baard wordt zwart wanneer ze gestrest zijn of een rivaal zien. Cool, hè?
Het is een omnivoor, wat betekent dat ze zowel planten als vlees eten.
 

  • Volwassen mannetjes worden wel 60 cm lang
  • Volwassen vrouwtjes worden 51 cm lang
  • Ze kunnen 5 tot 8 jaar worden (in gevangenschap wat langer, maar dat betekent niet dat het dier gelukkiger is)

 
Sommige mensen hebben ze thuis als huisdier, maar natuurlijk zijn dieren niet ‘van iemand’. Ze leven, net als wij, en als we ze adopteren van een plek waar ze het slechter hebben moeten we proberen om ze de beste leefomgeving te geven. Wie goed voor een dier is, kan zijn beste vriend worden. Laat ze leven, zoals wij dat willen: vrij en gelukkig!
 

 

Bearded dragon = Baardagaam
Pet = Huisdier
Friend = Vriend


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *