The world needs us

Did you know? – Tigers

Did you know? – Tigers

EN –
Did you know that there are more tigers in captivity than in the wild?
That is bizarre. Every living being should have the right to be free. Not in a backyard, a circus or put behind glass in a zoo.

NL –
Wist je dat er meer tijgers in gevangenschap leven dan in het wild?
Dat is bizar! Elk levend wezen zou het recht moeten hebben om vrij te zijn. Niet in een tuin, een circus of achter glas in een dierentuin.

Tiger = Tijger
Captivity = Gevangenschap
Free = Vrij


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *