The world needs us

What is an orangutan?

What is an orangutan?

EN –
An orangutan is a red haired ape that lives in the tropical rainforests of Sumatra and Borneo in southeast Asia.
They can be 1.5 meters and weigh up to 100 kilograms!
In ‘Malay’, a language spoken in Brunei, Indonesia, Malaysia and Singapore, Orang Hutan means ‘human of the forest’.

The sad part is that these wonderful creatures are endangered. That means there are only a few left of them on Earth.
As they live in rainforests, we have to be very aware of what we buy and even eat. And you can help!
Did you know that palm oil or palm fat, that is in some food and products, come from companies that burn down rainforests?
So for me, no more palm oil or palm fat!

NL –
Een orang oetan is een rood harige aap die in de tropische regenwouden leeft in Sumatra en Borneo, zuid-oost Azië.
Ze kunnen anderhalve meter lang zijn en wel 100 kilo wegen!
In het ‘Malay’, een taal die gesproken wordt in Brunei, Indonesië, Maleisië en Singapore, Orang Oetan betekent ‘mens van het bos’.

Het slechte nieuws is dat deze bijzondere wezens bedreigd zijn. Dat betekent dat er momenteel nog maar enkele leven op aarde.
Aangezien ze in het regenwoud leven, moeten we erg voorzichtig zijn met wat we kopen en zelfs eten. En jij kan helpen!
Wist jij dat palm olie of palmvet, dat in eten en sommige producten zit, komt van bedrijven die regenwouden platbranden?
Dus voor mij geen palm olie of palmvet meer!

 

Orangutan = Orang oetan
Palm oil = Palm olie
Endangered = Bedreigd


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *